Dofinansowanie

Nawet 5.000 zł dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska!


Dotacja „Mój Prąd” to finansowany przez Skarb Państwa program dopłat do instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW.
Program skierowany jest do indywidualnych gospodarstw domowych i pozwala na uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów inwestycji, maksymalnie do 5.000 zł.
Założeniem programu jest realizacja zobowiązań klimatycznych poprzez zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych.

Jak skorzystać

Dofinansowanie będzie wypłacane na podstawie:
• Faktury za montaż instalacji,
• Dowodu zapłaty faktury,
• Dokumentu potwierdzającego montaż licznika dwukierunkowego,
• Złożonego Wniosku o dofinansowanie.

Oferujemy każdemu naszemu Klientowi pomoc w przygotowaniu i wysłaniu dokumentów.

Ulga PIT

Prócz dofinansowania każdy Klient ma też możliwość odliczenia pozostałych kosztów instalacji w rocznym zeznaniu podatkowym, co czyni całą inwestycję jeszcze bardziej opłacalną. W zeznaniu rocznym od przychodu odliczamy koszt zakupu instalacji pomniejszony o otrzymaną dotację rządową.

Korzystne finansowanie

Klientów, którzy nie chcą angażować własnych środków, kontaktujemy z Bankiem oferującym bardzo korzystne finansowanie przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Pożyczki takie są bardzo nisko oprocentowane, zdecydowanie niżej niż kredyty konsumpcyjne. Dobrze obliczona i skalkulowana instalacja może być spłacana w praktycznie nieodczuwalny sposób, ponieważ rata pożyczki będzie równa (lub mniejsza) płaconym wcześniej rachunkom za energię, a po spłaceniu jej Klient będzie się już tylko cieszył darmowym prądem.

© 2024 Interkom Szczecin